Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.66

Verš

gudaṁ mṛtyur apānena
nodatiṣṭhat tadā virāṭ
hastāv indro balenaiva
nodatiṣṭhat tadā virāṭ

Synonyma

gudam — Jeho řiť; mṛtyuḥ — bůh smrti; apānena — s vyprazdňovacím orgánem; na — ne; udatiṣṭhat — oživl; tadā — ani tehdy; virāṭvirāṭ-puruṣa; hastau — dvě ruce; indraḥ — Pán Indra; balena — s jejich schopností uchopovat a upouštět věci; eva — vskutku; na — ne; udatiṣṭhat — oživl; tadā — ani tehdy; virāṭvirāṭ-puruṣa.

Překlad

Bůh smrti vstoupil s vyprazdňovacím orgánem do Jeho řiti, ale virāṭ-puruṣa se nenechal přimět k činnosti. Bůh Indra vstoupil do rukou s jejich schopností uchopovat a upouštět věci, ale virāṭ-puruṣa nevstal ani pak.