Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.65

Verš

tvacaṁ romabhir oṣadhyo
nodatiṣṭhat tadā virāṭ
retasā śiśnam āpas tu
nodatiṣṭhat tadā virāṭ

Synonyma

tvacam — kůže virāṭ-puruṣi; romabhiḥ — s chlupy na těle; oṣadhyaḥ — božstva vládnoucí bylinám a rostlinám; na — ne; udatiṣṭhat — oživl; tadā — tehdy; virāṭvirāṭ-puruṣa; retasā — se schopností plodit potomstvo; śiśnam — pohlavní orgán; āpaḥ — bůh vod; tu — potom; na — ne; udatiṣṭhat — oživl; tadā — tehdy; virāṭvirāṭ-puruṣa.

Překlad

Vládnoucí božstva kůže, bylin a sezónních rostlin vstoupila s chlupy na těle do kůže virāṭ-puruṣi, ale Kosmická Bytost i tehdy odmítla vstát. Bůh vládnoucí vodám vstoupil se schopností plodit potomstvo do Jeho pohlavního orgánu, ale virāṭ-puruṣa stejně nevstal.