Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.6

Verš

evaṁ parābhidhyānena
kartṛtvaṁ prakṛteḥ pumān
karmasu kriyamāṇeṣu
guṇair ātmani manyate

Synonyma

evam — takto; para — jiným; abhidhyānena — ztotožňováním se; kartṛtvam — vykonávání činností; prakṛteḥ — hmotné přírody; pumān — živá bytost; karmasu kriyamāṇeṣu — během činností; guṇaiḥ — třemi kvalitami; ātmani — sobě; manyate — přisuzuje.

Překlad

Kvůli svému zapomnění pokládá transcendentální živá bytost vliv hmotné energie za své pole činností a na tento popud mylně přisuzuje činnosti sobě.

Význam

Zapomnětlivou živou bytost můžeme přirovnat k člověku, jenž dostal nějakou nemoc a zbláznil se, nebo k člověku posedlému duchy, který nemá vládu nad svým jednáním, a přesto si myslí, že mu vládne. Podmíněná duše je pod vlivem hmotné přírody pohroužena do hmotného vědomí. S tímto vědomím si myslí, že ona sama je původcem všeho, co je vykonáno pod vlivem hmotné energie. Duše v čistém stavu si má být vědoma Kṛṣṇy. Nejedná-li s vědomím Kṛṣṇy, nutně jedná s hmotným vědomím. Vědomí nelze odstranit, protože vědomí je příznakem živé bytosti. Hmotné vědomí je pouze nutné očistit. Živá bytost získá osvobození, když přijme Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, za svého pána a když změní kvalitu svého vědomí z hmotného vědomí na vědomí Kṛṣṇy.