Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.56

Verš

nirbibheda virājas tvag-
roma-śmaśrv-ādayas tataḥ
tata oṣadhayaś cāsan
śiśnaṁ nirbibhide tataḥ

Synonyma

nirbibheda — objevila se; virājaḥ — vesmírné podoby; tvak — kůže; roma — chlupy; śmaśru — vousy, knír; ādayaḥ — atd.; tataḥ — potom; tataḥ — načež; oṣadhayaḥ — byliny a léčiva; ca — a; āsan — objevily se; śiśnam — genitálie; nirbibhide — objevily se; tataḥ — poté.

Překlad

Potom virāṭ-puruṣa, vesmírná podoba Pána, projevil Svou kůži a objevily se chlupy, knír a vousy. Poté se projevily všechny byliny a léčiva a objevily se také Jeho genitálie.

Význam

Kůže je sídlem hmatu. Božstvy vládnoucími hmatu jsou polobozi, kteří ovládají růst bylin a léčivých narkotik.