Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.37

Verš

cālanaṁ vyūhanaṁ prāptir
netṛtvaṁ dravya-śabdayoḥ
sarvendriyāṇām ātmatvaṁ
vāyoḥ karmābhilakṣaṇam

Synonyma

cālanam — pohybuje; vyūhanam — směšuje; prāptiḥ — umožňuje přístup; netṛtvam — přenáší; dravya-śabdayoḥ — částečky látek a zvuk; sarva-indriyāṇām — všech smyslů; ātmatvam — zajišťuje správný chod; vāyoḥ — vzduchu; karma — činnosti; abhilakṣaṇam — výrazné vlastnosti.

Překlad

Činnosti vzduchu se projevují pohyby, směšováním, umožněním přístupu k předmětům zvuku a dalších smyslových vjemů a zajišťováním správného chodu všech ostatních smyslů.

Význam

Činnosti vzduchu můžeme vnímat, když se hýbou větve na stromě nebo když se seskupí suché listy na zemi. Stejně tak je to právě činnost vzduchu, která umožňuje pohyby těla, a jakmile něco brání cirkulaci vzduchu, výsledkem jsou různé nemoci. Ochrnutí, nervové zhroucení, šílenství a mnoho dalších nemocí je ve skutečnosti způsobeno nedostatečným oběhem vzduchu. Podle ajurvédského systému se tyto nemoci léčí na základě cirkulace vzduchu. Pokud jí od počátku věnujeme náležitou péči, nemůžeme takové nemoci dostat. Z Āyur-vedy i ze Śrīmad-Bhāgavatamu je zřejmé, že mnoho vnitřních i vnějších činností se děje právě díky vzduchu, a jakmile je jeho oběh potlačen, tyto činnosti nemohou probíhat. Zde je jasně řečeno: netṛtvaṁ dravya-śabdayoḥ. Náš pocit vlády nad naším jednáním je také způsoben činností vzduchu. Je-li oběh vzduchu pozastaven, nemůžeme se dostavit, když nás někdo volá. Volání slyšíme díky oběhu vzduchu a potom za tímto zvukem jdeme na místo, odkud přichází. V tomto verši je jasně řečeno, že toto vše jsou pohyby vzduchu. Schopnost čichat je také následkem činnosti vzduchu.