Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.29

Verš

taijasāt tu vikurvāṇād
buddhi-tattvam abhūt sati
dravya-sphuraṇa-vijñānam
indriyāṇām anugrahaḥ

Synonyma

taijasāt — z falešného ega v kvalitě vášně; tu — potom; vikurvāṇāt — procházejícího přeměnou; buddhi — inteligence; tattvam — princip; abhūt — narodil se; sati — ó ctnostná ženo; dravya — předměty; sphuraṇa — objevující se v dohledu; vijñānam — zjišťuje; indriyāṇām — smyslům; anugrahaḥ — pomáhá.

Překlad

Přeměnou falešného ega v kvalitě vášně se rodí inteligence, ó ctnostná ženo. Funkcí inteligence je pomáhat při zjišťování povahy předmětů, které se objevují v dohledu, a pomáhat smyslům.

Význam

Inteligence je rozlišující schopnost, která slouží k pochopení daného předmětu a pomáhá smyslům v jejich rozhodování. Proto je inteligence považována za pána smyslů. Dokonalosti inteligence člověk dosáhne tehdy, když se ustálí v činnostech vědomí Kṛṣṇy. Správné použití inteligence vede k rozšíření vědomí, jehož konečnou fází je vědomí Kṛṣṇy.