Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.28

Verš

devahūtir uvāca
kācit tvayy ucitā bhaktiḥ
kīdṛśī mama gocarā
yayā padaṁ te nirvāṇam
añjasānvāśnavā aham

Synonyma

devahūtiḥ uvāca — Devahūti řekla; kācit — co; tvayi — Tobě; ucitā — vhodná; bhaktiḥ — oddaná služba; kīdṛśī — jaký druh; mama — mnou; go-carā — má být vykonáván; yayā — kterým; padam — nohy; te — Tvé; nirvāṇam — osvobození; añjasā — okamžitě; anvāśnavai — získám; aham — já.

Překlad

Když Devahūti vyslechla Pánova slova, zeptala se: Jaký druh oddané služby mám vykonávat a rozvíjet, abych mohla rychle a snadno získat službu Tvým lotosovým nohám?

Význam

V Bhagavad-gītě stojí, že Pánu může sloužit každý. I ženy, obchodníci a dělníci mohou dosáhnout nejvyšší úrovně dokonalosti a vrátit se domů, zpátky k Bohu, jestliže se věnují oddané službě Pánu. Nejvhodnější druh oddané služby pro různé druhy oddaných vybírá a určuje duchovní mistr.