Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.5

Verš

maitreya uvāca
devahūty api sandeśaṁ
gauraveṇa prajāpateḥ
samyak śraddhāya puruṣaṁ
kūṭa-stham abhajad gurum

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; devahūtī — Devahūti; api — také; sandeśam — pokyn; gauraveṇa — s velkou úctou; prajāpateḥ — Kardamy; samyak — úplnou; śraddhāya — měla víru v; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; kūṭa-stham — sídlící v srdci každého; abhajat — uctívala; gurum — hodný největší úcty.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Devahūti s plnou vírou a úctou přijala pokyn svého manžela Kardamy, jenž byl jedním z Prajāpatiů neboli praotců lidských bytostí ve vesmíru. Ó veliký mudrci, začala uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Pána vesmíru, který sídlí v srdci každého.

Význam

Takový je postup duchovní realizace — musíme přijmout pokyny od pravého duchovního mistra. Kardama Muni byl manžel Devahūti, ale jelikož ji poučil, jak dosáhnout duchovní dokonalosti, stal se přirozeně také jejím duchovním mistrem. Existuje mnoho příkladů, kdy se manžel stává duchovním mistrem. Pán Śiva je také duchovním mistrem své choti, Pārvatī. Manžel má být osvícený, aby se mohl stát duchovním mistrem své ženy a přivést ji k pokroku ve vědomí Kṛṣṇy. Strī neboli ženy jsou všeobecně méně inteligentní než muži, a proto je-li manžel dostatečně inteligentní, žena má velkou příležitost udělat duchovní pokrok.

Zde je jasně řečeno (samyak śraddhāya), že člověk má s velkou vírou přijímat poznání od duchovního mistra a také s velkou vírou vykonávat svoji službu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura klade veliký důraz na pokyny duchovního mistra ve svém komentáři k Bhagavad-gītě. Pokyny duchovního mistra je třeba pokládat za životně důležité. Ať už člověk je či není osvobozený, má se s velkou vírou řídit pokyny duchovního mistra. Je také řečeno, že Pán sídlí v srdci každého. Nemusíme hledat Pána někde mimo — je stále přítomný. Musíme se pouze s vírou soustředit na uctívání podle pokynů pravého duchovního mistra a naše snaha bude úspěšná. Dále je zřejmé, že Nejvyšší Pán se nerodí jako obyčejné dítě — zjevuje se takový, jaký je. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, zjevuje se působením Své vnitřní energie, ātma-māyi. A kdy přichází? Tehdy, když je spokojen s uctíváním Své oddané. Oddaná může Pána požádat, aby se zjevil jako její syn. Pán již sídlí v jejím srdci, a když vychází z jejího těla, neznamená to, že se tato žena stává Jeho matkou v hmotném smyslu. Pán je vždy přítomný, ale pro potěšení Své oddané se zjevuje jako její syn.