Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.14

Verš

imā duhitaraḥ satyas
tava vatsa sumadhyamāḥ
sargam etaṁ prabhāvaiḥ svair
bṛṁhayiṣyanty anekadhā

Synonyma

imāḥ — tyto; duhitaraḥ — dcery; satyaḥ — cudné; tava — tvoje; vatsa — můj milý synu; su-madhyamāḥ — s útlými pasy; sargam — stvoření; etam — toto; prabhāvaiḥ — potomky; svaiḥ — svými; bṛṁhayiṣyanti — zvýší; aneka-dhā — různými způsoby.

Překlad

Pán Brahmā potom chválil devět dcer Kardamy Muniho: Všechny tvé dcery s útlými pasy jsou zajisté velice cudné. Jsem přesvědčen, že svými potomky různými způsoby zaplní toto stvoření.

Význam

Na počátku stvoření měl Brahmā na srdci hlavně vzrůst počtu obyvatelstva, a když viděl, že Kardama Muni již zplodil devět krásných dcer, doufal, že prostřednictvím nich bude moci přijít na svět mnoho dětí, které se budou starat o další tvoření v hmotném světě. Byl proto rád, že je vidí. Slovo sumadhyamā znamená “dobrá dcera nebo krásná žena”. Žena je považována za velice krásnou, má-li útlý pas. Všechny dcery Kardamy Muniho měly tento krásný tělesný rys.