Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.42-43

Verš

kadamba-campakāśoka-
karañja-bakulāsanaiḥ
kunda-mandāra-kuṭajaiś
cūta-potair alaṅkṛtam
kāraṇḍavaiḥ plavair haṁsaiḥ
kurarair jala-kukkuṭaiḥ
sārasaiś cakravākaiś ca
cakorair valgu kūjitam

Synonyma

kadamba — květy kadamba; campaka — květy campaka; aśoka — květy aśoka; karañja — květy karañja; bakula — květy bakula; āsanaiḥ — stromy āsana; kunda — kunda; mandāra — mandāra; kuṭajaiḥ — a stromy kuṭaja; cūta-potaiḥ — mladými mangovníky; alaṅkṛtam — ozdobené; kāraṇḍavaiḥ — kachnami kāraṇḍava; plavaiḥ — plavami; haṁsaiḥ — labutěmi; kuraraiḥ — orlovci říčními; jala-kukkuṭaiḥ — vodním ptactvem; sārasaiḥ — jeřáby; cakravākaiḥ — ptáky cakravāka; ca — a; cakoraiḥ — ptáky cakora; valgu — příjemný; kūjitam — ptačí zpěv.

Překlad

Jezero Bindu-sarovaru zdobily kvetoucí stromy, jako například kadamba, campaka, aśoka, karañja, bakula, āsana, kunda, mandāra, kuṭaja a mladé mangovníky. Vzduch byl naplněn zpěvem kachen kāraṇḍav, plav, labutí, orlovců, vodních ptáků, jeřábů, cakravāků a cakorů.

Význam

Pro většinu stromů, květů, plodů a ptáků z okolí jezera Bindu-sarovary neexistují anglická (ani česká) synonyma. Všechny uvedené stromy jsou velice zbožné, neboť mají krásně vonící květy, zvláště campaka, kadamba a bakula. Celá oblast byla velice příjemná díky sladkým hlasům vodních ptáků a jeřábů, které vytvářely příznivou duchovní atmosféru.