Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.44

Verš

tathaiva hariṇaiḥ kroḍaiḥ
śvāvid-gavaya-kuñjaraiḥ
gopucchair haribhir markair
nakulair nābhibhir vṛtam

Synonyma

tathā eva — podobně; hariṇaiḥ — jeleny; kroḍaiḥ — kanci; śvāvit — dikobrazi; gavaya — divoké zvíře, připomínají krávu; kuñjaraiḥ — slony; gopucchaiḥ — paviány; haribhiḥ — lvy; markaiḥ — opicemi; nakulaiḥ — promykami; nābhibhiḥ — kabory pižmovými; vṛtam — obydlené okolí.

Překlad

Na jeho březích se zdržovalo mnoho jelenů, kanců, dikobrazů, gavayí, slonů, paviánů, lvů, opic, promyk a kaborů pižmových.

Význam

Kabory pižmové nenajdeme v každém lese, ale jedině na místech, jako je Bindu-sarovara. Jsou neustále opojeni vůní pižma, vyměšovaného z jejich vlastního pupku. Gavaya je zvláštní druh krávy, která má na konci ocasu chomáč žíní. Tyto žíně se používají při chrámovém uctívání k ovívání Božstev. Kráva gavaya se někdy nazývá camarī a je velice posvátná. V Indii dodnes žijí cikáni a lesní obchodníci, kteří se živí prodejem pižma (kastūrī) a žíní z krav camarī. Ve vyšších vrstvách hinduistického obyvatelstva je o tyto věci neustále velký zájem a obchodování s nimi je běžné ve všech velkých indických městech a vesnicích.