Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.27

Verš

tvam ekaḥ kila lokānāṁ
kliṣṭānāṁ kleśa-nāśanaḥ
tvam ekaḥ kleśadas teṣām
anāsanna-padāṁ tava

Synonyma

tvam — Ty; ekaḥ — jediný; kila — vskutku; lokānām — lidí; kliṣṭānām — postižených neštěstím; kleśa — utrpení; nāśanaḥ — zbavuješ; tvam ekaḥ — Ty jediný; kleśa-daḥ — způsobuješ utrpení; teṣām — těm; anāsanna — nepřijali útočiště; padām — nohy; tava — Tvoje.

Překlad

Můj Pane, Ty jediný dokážeš ukončit neštěstí trpících a způsobit utrpení těm, kteří se nikdy neuchylují k Tvým nohám.

Význam

Slova kleśadas teṣām anāsanna-padāṁ tava vyjadřují dva Pánovy zájmy. Prvním je chránit ty, kteří přijali útočiště u Jeho lotosových nohou, a druhým je působit potíže démonským bytostem, které se k Němu chovají nepřátelsky. Māyā má za úkol znepříjemňovat život neoddaným. Brahmā zde říká: “Jsi ochráncem odevzdaných duší, a proto se odevzdávám Tvým lotosovým nohám. Prosím, ochraň mě před těmito démony.”