Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.4

Verš

sa muhūrtam abhūt tūṣṇīṁ
kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam
tīvreṇa bhakti-yogena
nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ

Synonyma

saḥ — Uddhava; muhūrtam — na okamžik; abhūt — stal se; tūṣṇīm — zcela tichý; kṛṣṇa-aṅghri — lotosové nohy Pána; sudhayā — nektarem; bhṛśam — zralý; tīvreṇa — velice silnou; bhakti-yogena — oddanou službou; nimagnaḥ — pohroužený do; sādhu — dobrý; nirvṛtaḥ — plně do lásky.

Překlad

Na okamžik zcela zmlkl a jeho tělo se nehýbalo. Pohroužil se do nektaru vzpomínek na lotosové nohy Pána v extázi oddanosti a upadal do čím dál tím hlubší extáze.

Význam

Uddhava vypadal, jako kdyby ho Vidurův dotaz na Kṛṣṇu probudil ze spánku. Vypadal, jako by litoval, že zapomněl na lotosové nohy Pána. Začal tedy znovu vzpomínat na lotosové nohy Pána a na všechnu transcendentální láskyplnou službu, kterou pro Něho vykonával, a díky tomu pocítil stejnou extázi, jakou cítil v Pánově přítomnosti. Jelikož je Pán absolutní, mezi vzpomínkami na Něho a Jeho osobní přítomností není žádný rozdíl. Uddhava proto zůstal na okamžik zcela potichu, ale potom bylo vidět, jak upadá do stále hlubší a hlubší extáze. Pocity extáze projevují vysoce pokročilí oddaní Pána. Existuje osm druhů transcendentálních proměn těla — slzy, chvění těla, pot, neklid, silné vzrušení, stažení hrdla atd. — a Uddhava je v přítomnosti Vidury všechny projevil.