Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.3

Verš

sa kathaṁ sevayā tasya
kālena jarasaṁ gataḥ
pṛṣṭo vārtāṁ pratibrūyād
bhartuḥ pādāv anusmaran

Synonyma

saḥ — Uddhava; katham — jak; sevayā — touto službou; tasya — jeho; kālena — časem; jarasam — invalidita; gataḥ — utrpěl; pṛṣṭaḥ — žádán o; vārtām — poselství; pratibrūyāt — aby odpověděl; bhartuḥ — o Pánu; pādau — Jeho lotosové nohy; anusmaran — vzpomínající.

Překlad

Uddhava takto sloužil Pánu neustále od svého dětství, a ani ve stáří jeho služebnický postoj nezeslábl. Jakmile ho Vidura požádal, aby vyprávěl o Pánovi, ihned si vzpomněl na vše, co o Něm věděl.

Význam

Transcendentální služba Pánu není nic světského. Služebnický postoj oddaného neustále vzrůstá a nikdy neslábne. Ze světských služeb lidé obvykle odcházejí ve stáří na odpočinek, ale z transcendentální služby Pánu žádný odchod na odpočinek neexistuje. Naopak — služebnický postoj s pokročilým věkem více a více sílí. Transcendentální službou se nikdo nemůže přesytit, a proto z ní nemusí odcházet na žádný odpočinek. V hmotných podmínkách je člověku dovoleno odejít na odpočinek, když se jeho tělo službou unaví, ale v transcendentální službě neexistuje únava, protože se jedná o duchovní službu, která není na tělesné úrovni. Služba na tělesné úrovni slábne se stárnutím těla, ale duše nikdy nestárne, a proto služba na duchovní úrovni člověka nikdy neunaví.

Uddhava nepochybně zestárl, ale to neznamená, že zestárla jeho duše. Jeho služebnický postoj dospěl na transcendentální úroveň, a jakmile se ho Vidura zeptal na Pána Kṛṣṇu, Uddhava si ihned vzpomněl na vše, co se s jeho Pánem pojilo, a přestal vnímat i sebe na tělesné úrovni. To je známka čisté oddané služby Pánu, jak bude vysvětleno později v pokynech Pána Kapily Jeho matce Devahūti (lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya, atd.).