Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.19.24

Verš

vinaṣṭāsu sva-māyāsu
bhūyaś cāvrajya keśavam
ruṣopagūhamāno ’muṁ
dadṛśe ’vasthitaṁ bahiḥ

Synonyma

vinaṣṭāsu — když byly rozptýleny; sva-māyāsu — jeho čarovné síly; bhūyaḥ — opět; ca — a; āvrajya — poté, co se vrátil do blízkosti; keśavam — Nejvyšší Osobnosti Božství; ruṣā — plný hněvu; upagūhamānaḥ — sevřel; amum — Pána; dadṛśe — viděl; avasthitam — že stojí; bahiḥ — vně.

Překlad

Když démon viděl, že jeho čarovné síly byly rozptýleny, vrátil se znovu před Osobnost Božství, Keśavu, a plný hněvu se Ho pokusil sevřít svými pažemi, aby Ho rozmáčkl. Ke svému velkému úžasu však zjistil, že Pán stojí mimo jeho sevření.

Význam

V tomto verši je Pán osloven jako Keśava, protože na počátku stvoření zabil démona Keśīho. Keśava je rovněž další jméno Kṛṣṇy. Kṛṣṇa je původem všech inkarnací a v Brahma-saṁhitě je potvrzeno, že Govinda, Nejvyšší Osobnost Božství a příčina všech příčin, existuje zároveň ve Svých různých inkarnacích a expanzích. To, že se démon pokoušel změřit Nejvyšší Osobnost Božství, je významné. Démon chtěl sevřít Pána svými pažemi a myslel si, že se jeho omezené paže mohou zmocnit Absolutního hmotnou silou. Nevěděl, že Bůh je největší z velkých a nejmenší z malých. Nikdo se nemůže zmocnit Nejvyššího Pána nebo si ho podrobit. Démonský člověk se však neustále snaží změřit délku a šířku Nejvyššího Pána. Působením Své nepochopitelné energie se Pán může stát vesmírnou podobou, jak je popsáno v Bhagavad-gītě, a zároveň může zůstat v kufru Svých oddaných jako jejich uctívané Božstvo. Je mnoho oddaných, kteří mají Božstvo Pána v malém kufříku, vozí Je všude s sebou a každé ráno Pána uctívají ve svém kufru. Nejvyššího Pána, Keśavu, neboli Osobnost Božství, Kṛṣṇu, nelze omezit žádnými našimi výpočty. Může zůstávat se Svým oddaným v jakékoliv vhodné podobě, ale přesto se k Němu není možné přiblížit sebevětším množstvím démonských činností.