Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.4

Verš

tvaṁ naḥ sapatnair abhavāya kiṁ bhṛto
yo māyayā hanty asurān parokṣa-jit
tvāṁ yoga-māyā-balam alpa-pauruṣaṁ
saṁsthāpya mūḍha pramṛje suhṛc-chucaḥ

Synonyma

tvam — Ty; naḥ — nás; sapatnaiḥ — našimi nepřáteli; abhavāya — pro zabití; kim — zdali; bhṛtaḥ — udržovaný; yaḥ — ten, kdo; māyayā — podvodem; hanti — zabíjí; asurān — démony; parokṣa-jit — který zvítězil tak, že zůstal neviditelný; tvām — Ty; yogamāyā-balam — Jehož silou je matoucí energie; alpa-pauruṣam — Jehož moc je nepatrná; saṁsthāpya — když zabiji; mūḍha — hlupáku; pramṛje — odstraním; suhṛt-śucaḥ — smutek mých příbuzných.

Překlad

Ty darebáku, naši nepřátelé Tě udržovali při životě, abys nás zabil, a již jsi jako neviditelný zahubil několik démonů. Hlupáku, Tvá moc je pouze mystická a já dnes potěším své příbuzné tím, že Tě zabiji.

Význam

Démon použil slova abhavāya, které znamená “pro zabití”. Śrīdhara Svāmī podotýká, že toto “zabití” znamená osvobození, nebo jinými slovy, zabití koloběhu opakovaného zrození a smrti. Pán zabíjí koloběh zrození a smrti a Sám zůstává neviditelný. Činnosti Pánovy vnitřní energie jsou nepochopitelné, ale jakmile ji Pán nepatrně projeví, může Svou milostí osvobodit živou bytost z nevědomosti. Śucaḥ znamená “utrpení” — působením Své vnitřní energie yogamāyi může Pán ukončit utrpení hmotné existence. V Upaniṣadách (Śvetāśvatara Up. 6.8) je řečeno: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Pro oči obyčejného člověka je Pán neviditelný, ale Jeho energie působí mnoha různými způsoby. Nepřátelsky smýšlející démoni si myslí, že se Bůh skrývá a že jedná prostřednictvím Své mystické síly. Myslí si, že kdyby nalezli Boha, zabili by Ho pouhým pohledem. Takto uvažoval i Hiraṇyākṣa a napadl Pána slovy: “Nesmírně ubližuješ naší společnosti, neboť ses přidal na stranu polobohů a mnoha způsoby zabíjíš naše příbuzné, i když Sám přitom zůstáváš skrytý. Nyní Tě vidím tváří v tvář a nenechám Tě odejít. Zabiji Tě a zachráním své příbuzné před Tvými zlovolnými kouzly.”

Démoni neustále chtějí zabít Boha nejen slovy a filozofií, ale myslí si, že je-li někdo mocný po hmotné stránce, může zabít Boha hmotnými smrtícími zbraněmi. Démoni, jakými byli Kaṁsa, Rāvaṇa a Hiraṇyakaśipu, se považovali za dostatečně mocné na to, aby mohli zabít dokonce i Boha. Démoni nechápou, že Bůh jedná prostřednictvím Svých mnoha různých energií tak úžasně, že je přítomný všude a zároveň zůstává ve Svém věčném sídle, Goloce Vṛndāvaně.