Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.16.5

Verš

yan-nāmāni ca gṛhṇāti
loko bhṛtye kṛtāgasi
so ’sādhu-vādas tat-kīrtiṁ
hanti tvacam ivāmayaḥ

Synonyma

yat — jehož; nāmāni — jména; ca — a; gṛhṇāti — berou; lokaḥ — lidé; bhṛtye — když služebník; kṛta-āgasi — učiní něco špatného; saḥ — to; asādhu-vādaḥ — hana; tat — té osoby; kīrtim — dobrou pověst; hanti — ničí; tvacam — kůži; iva — jako; āmayaḥ — lepra.

Překlad

Každý špatný čin služebníka vede lidi k tomu, že haní jeho pána, stejně jako skvrna bílé lepry na kterékoliv části těla znečišťuje celou pokožku.

Význam

Vaiṣṇava by proto měl být plně kvalifikovaný. V Bhāgavatamu je řečeno, že každý, kdo se stává vaiṣṇavou, vyvíjí všechny dobré vlastnosti polobohů. V Caitanya-caritāmṛtě je vyjmenováno dvacet šest kvalifikací. Oddaný by měl spolu se svým pokrokem ve vědomí Kṛṣṇy neustále zlepšovat své vaiṣṇavské vlastnosti. Měl by mít bezvadný charakter, protože každý přestupek oddaného vrhá stín na Nejvyšší Osobnost Božství. Oddaný je povinen být při svém jednání s druhými vždy pozorný, zvláště jedná-li s jiným oddaným Pána.