Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.16

Verš

iti tāṁ vīra mārīcaḥ
kṛpaṇāṁ bahu-bhāṣiṇīm
pratyāhānunayan vācā
pravṛddhānaṅga-kaśmalām

Synonyma

iti — takto; tām — jí; vīra — ó hrdino; mārīcaḥ — syn Marīciho (Kaśyapa); kṛpaṇām — nešťastné; bahu-bhāṣiṇīm — přespříliš hovořící; pratyāha — odpověděl; anunayan — uklidňující; vācā — slovy; pravṛddha — velice vzrušená; anaṅga — chtíč; kaśmalām — znečištěná.

Překlad

Ó hrdino (Viduro), syn Marīciho vhodnými slovy uklidnil chtíčem znečištěnou Diti, která byla nešťastná a příliš mluvila.

Význam

Když muže nebo ženu pronásleduje chtíč a sexuální touha, je třeba to chápat jako hříšné znečištění. Kaśyapa se věnoval duchovním činnostem, ale nebyl dostatečně silný, aby odmítl svoji takto postiženou ženu. Mohl ji odmítnout silnými slovy, kterými by jí dal jasně najevo, že to není možné, ale nebyl tak duchovně silný jako Vidura. Vidura je zde osloven jako hrdina, protože nikdo není silnější v sebeovládání než oddaný Pána. Vypadá to, že Kaśyapa již pomýšlel na sexuální požitek se svojí ženou, a protože nebyl příliš silný, snažil se ji odradit pouze uklidňujícími slovy.