Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.15

Verš

atha me kuru kalyāṇaṁ
kāmaṁ kamala-locana
ārtopasarpaṇaṁ bhūmann
amoghaṁ hi mahīyasi

Synonyma

atha — proto; me — mně; kuru — učiň laskavě; kalyāṇam — požehnání; kāmam — touhu; kamala-locana — můj pane s lotosovýma očima; ārta — souženého; upasarpaṇam — přicházející; bhūman — ó veliký; amogham — zaručeně; hi — jistě; mahīyasi — k velké osobnosti.

Překlad

Můj pane s lotosovýma očima, prosím požehnej mi tím, že splníš moji touhu. Přijde-li člověk v tísni za velkou osobností, jeho žádosti by nikdy neměly vyznít naprázdno.

Význam

Diti dobře věděla, že manžel může její žádost odmítnout, protože přicházela v nevhodnou dobu, ale hájila se tím, že v případě nebezpečí a tísně se neuvažuje o čase nebo okolnostech.