Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.10

Verš

ditir uvāca
eṣa māṁ tvat-kṛte vidvan
kāma ātta-śarāsanaḥ
dunoti dīnāṁ vikramya
rambhām iva mataṅgajaḥ

Synonyma

ditiḥ uvāca — krásná Diti řekla; eṣaḥ — tyto všechny; mām — na mne; tvat-kṛte — pro tebe; vidvan — ó můj učený pane; kāmaḥ — Amor; ātta-śarāsanaḥ — vytahuje šípy; dunoti — týrá; dīnām — mě, ubohou; vikramya — napadající; rambhām — banánový strom; iva — jako; matam-gajaḥ — šílený slon.

Překlad

Na tom místě krásná Diti projevila svoji touhu: Ó můj učený pane, Amor vytahuje své šípy a nemilosrdně na mě útočí, jako když šílený slon lomcuje banánovým stromem.

Význam

Když krásná Diti viděla svého manžela pohrouženého v tranzu, nepokoušela se na něho zapůsobit tělesnými pohyby, ale začala hlasitě hovořit. Otevřeně přiznala, že v manželově přítomnosti celé její tělo silně vzrušuje sexuální touha, jako když banánovým stromem lomcuje šílený slon. Bylo nepřirozené vzrušovat manžela, který byl v tranzu, ale Diti nedokázala svoji silnou chuť po sexu ovládnout. Její sexuální touha byla jako šílený slon, a prvořadou povinností jejího manžela tedy bylo poskytnout jí ochranu a splnit její touhu.