Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.24

Verš

brahmāṇaṁ harṣayām āsa
haris tāṁś ca dvijottamān
sva-garjitena kakubhaḥ
pratisvanayatā vibhuḥ

Synonyma

brahmāṇam — Brahmu; harṣayām āsa — povzbudil; hariḥ — Osobnost Božství; tān — je všechny; ca — také; dvija-uttamān — pokročilé brāhmaṇy; sva-garjitena — Svým neobvyklým hlasem; kakubhaḥ — všechny směry; pratisvanayatā — který se odrážel; vibhuḥ — všemocný.

Překlad

Všemocný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, povzbudil Brahmu a ostatní pokročilé brāhmaṇy, když znovu zařval Svým neobvyklým hlasem, který se ozýval ve všech směrech.

Význam

Brahmā a jiní osvícení brāhmaṇové, kteří znají Nejvyšší Osobnost Božství, jsou povzbuzeni každým zjevením Pána v kterékoliv z Jeho mnoha inkarnací. Zjevení úžasné a gigantické inkarnace Viṣṇua v podobě kance velikého jako hora jim vůbec nenahánělo strach, přestože Pánův hlas byl divoký a hrozivě se ozýval ve všech směrech jako otevřená výhrůžka všem démonům, kteří by chtěli zpochybňovat Jeho všemocnost.