Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.7

Verš

dhiyā nigṛhyamāṇo ’pi
bhruvor madhyāt prajāpateḥ
sadyo ’jāyata tan-manyuḥ
kumāro nīla-lohitaḥ

Synonyma

dhiyā — inteligencí; nigṛhyamāṇaḥ — ovládaný; api — ačkoliv; bhruvoḥ — obočím; madhyāt — z prostoru mezi; prajāpateḥ — Brahmy; sadyaḥ — ihned; ajāyata — narodilo se; tat — jeho; manyuḥ — hněv; kumāraḥ — dítě; nīla-lohitaḥ — směs modré a červené.

Překlad

I když se snažil svůj hněv ovládnout, vyrazil na povrch mezi jeho obočím, a tak se narodilo dítě smíšené modré a červené barvy.

Význam

Hněv vypadá vždy stejně, ať se projevuje na základě nevědomosti nebo poznání. I když se Brahmā snažil svůj hněv ovládnout, nepodařilo se mu to, přestože je nejvyšší bytostí. Tento hněv vyrazil z prostoru mezi Brahmovým obočím ve své pravé podobě jako Rudra. Jeho barvy byly modrá (nevědomost) a červená (vášeň), protože hněv je produktem vášně a nevědomosti.