Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.37

Verš

maitreya uvāca
ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyān
vedān pūrvādibhir mukhaiḥ
śāstram ijyāṁ stuti-stomaṁ
prāyaścittaṁ vyadhāt kramāt

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; ṛk-yajuḥ-sāma-atharva — čtyři Vedy; ākhyān — jménem; vedān — védská písma; pūrva-ādibhiḥ — počínaje předními; mukhaiḥ — ústy; śāstram — védské hymny, do té doby nevyslovené; ijyām — kněžské obřady; stuti-stomam — látka určená k přednášení; prāyaścittam — transcendentální činnosti; vyadhāt — ustanovené; kramāt — jedno po druhém.

Překlad

Maitreya řekl: počínaje přední tváří Brahmy se postupně projevily čtyři Vedy — Ṛk, Yajur, Sāma a Atharva. Jedno po druhém byly potom ustanoveny védské hymny, které do té doby nikdo nevyslovil, kněžské rituály, látka určená k přednášení a transcendentální činnosti.