Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.25

Verš

dharmaḥ stanād dakṣiṇato
yatra nārāyaṇaḥ svayam
adharmaḥ pṛṣṭhato yasmān
mṛtyur loka-bhayaṅkaraḥ

Synonyma

dharmaḥ — náboženství; stanāt — z prsou; dakṣiṇataḥ — na pravé straně; yatra — kde; nārāyaṇaḥ — Nejvyšší Pán; svayam — Osobně; adharmaḥ — bezbožnost; pṛṣṭhataḥ — ze zad; yasmāt — odkud; mṛtyuḥ — smrt; loka — pro živou bytost; bhayam-karaḥ — hrozná.

Překlad

Náboženství se projevilo z Brahmových prsou, kde sídlí Nejvyšší Osobnost Božství Nārāyaṇa, a bezbožnost se zjevila z jeho zad, kde na živou bytost čeká hrozná smrt.

Význam

To, že se náboženství projevilo z místa, kde Osobně sídlí Osobnost Božství, je velice důležité, protože jak potvrzuje Bhagavad-gītā i Bhāgavatam, náboženství znamená oddanou službu Osobnosti Božství. Poslední pokyn Bhagavad-gīty zní: “Zanech ostatních činností ve jménu náboženství a přijmi útočiště u Osobnosti Božství.” Také Śrīmad-Bhāgavatam potvrzuje, že nejvyšší dokonalostí náboženství je to, co vede k nemotivované a hmotnými překážkami nenarušované oddané službě Pánu. Náboženství ve své dokonalé podobě je oddaná služba Pánu a bezbožnost je jejím pravým opakem. Srdce je nejdůležitější část těla, zatímco záda jsou jeho nejzanedbávanější část. Při útoku nepřítele člověk obvykle snáší rány do zad, ale pečlivě se chrání před všemi útoky na hruď. Všechny druhy bezbožnosti pocházejí ze zad Brahmy, zatímco skutečné náboženství, oddaná služba Pánu, vzniká z jeho hrudi, která je sídlem Nārāyaṇa. Vše, co nevede k oddané službě Pánu, je bezbožnost a vše, co vede k oddané službě Pánu, se nazývá náboženství.