Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.10

Verš

yad arodīḥ sura-śreṣṭha
sodvega iva bālakaḥ
tatas tvām abhidhāsyanti
nāmnā rudra iti prajāḥ

Synonyma

yat — podle toho, jak; arodīḥ — hlasitě naříkal; sura-śreṣṭha — ó vládče polobohů; sa-udvegaḥ — s velkou úzkostí; iva — jako; bālakaḥ — chlapec; tataḥ — proto; tvām — tebe; abhidhāsyanti — budou zvát; nāmnā — jménem; rudraḥ — Rudra; iti — takto; prajāḥ — lidé.

Překlad

Potom Brahmā řekl: Ó vládče polobohů, protože jsi tak úzkostlivě plakal, lidé tě budou nazývat jménem Rudra.