Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.1

Verš

maitreya uvāca
iti te varṇitaḥ kṣattaḥ
kālākhyaḥ paramātmanaḥ
mahimā veda-garbho ’tha
yathāsrākṣīn nibodha me

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya řekl; iti — takto; te — tobě; varṇitaḥ — popsal; kṣattaḥ — ó Viduro; kāla-ākhyaḥ — jménem věčný čas; paramātmanaḥ — Nadduše; mahimā — slávu; veda-garbhaḥ — Pán Brahmā, zdroj Ved; atha — nyní; yathā — tak, jak; asrākṣīt — stvořil; nibodha — snaž se pochopit; me — ode mne.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Ó učený Viduro, dosud jsem ti vysvětloval slávu Nejvyššího Pána v Jeho aspektu kāly. Nyní slyš o stvořeních Brahmy, který je zdrojem všeho védského poznání.