Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.10.13

Verš

yathedānīṁ tathāgre ca
paścād apy etad īdṛśam

Synonyma

yathā — tak, jak je; idānīm — v současnosti; tathā — tak byl; agre — na počátku; ca — a; paścāt — na konci; api — také; etat īdṛśam — bude i nadále stejný.

Překlad

Vesmírný projev je takový, jaký je nyní, byl stejný v minulosti a bude stejný i v budoucnosti.

Význam

V neustálém projevování, udržování a ničení hmotného světa existuje systematický řád, jak je uvedeno v Bhagavad-gītě (9.8): bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam avaśaṁ prakṛter vaśāt. Stejně jako je hmotný svět nyní stvořen a bude později zničen, tak také existoval v minulosti a časem bude znovu stvořen, udržován a zničen. Systematické působení času je tedy neustálé a věčné a nelze ho prohlásit za neskutečné. Vesmírné projevy jsou dočasné a přerušované, ale nejsou neskutečné, jak tvrdí māyāvādští filozofové.