Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.2

Verš

yad vā ayaṁ mantra-kṛd vo
bhagavān akhileśvaraḥ
pauravendra-gṛhaṁ hitvā
praviveśātmasāt kṛtam

Synonyma

yat — dům; vai — co říci více; ayam — Śrī Kṛṣṇa; mantra-kṛt — prostředník; vaḥ — vy lidé; bhagavān — Osobnost Božství; akhila-īśvaraḥ — Pán všeho; pauravendra — Duryodhana; gṛham — dům; hitvā — vzdávající se; praviveśa — vstoupil; ātmasāt — ztotožňovat se sebou samotným; kṛtam — takto přijal.

Překlad

Co říci více o domu Pāṇḍuovců? Śrī Kṛṣṇa, Pán všeho, jednal jako váš prostředník. Přicházel do toho domu, jako kdyby byl Jeho vlastní, a o Duryodhanův dům se nezajímal.

Význam

Vše, co uspokojuje smysly Nejvyššího Pána Śrī Kṛṣṇy je podle filozofie gauḍīya-vaiṣṇavů acintya-bhedābheda-tattva také Śrī Kṛṣṇa. Například Śrī Vṛndāvan-dhām se neliší od Śrī Kṛṣṇy (tad-dhāma vṛndāvanam), protože ve Vṛndāvanu Pán užívá transcendentální blaženost Své vnitřní energie. Dům Pāṇḍuovců byl pro Pána také zdrojem transcendentální blaženosti. Zde je uvedeno, že Pán tento dům ztotožňoval se Sebou Samotným. Dům Pāṇḍuovců byl proto na stejné úrovni jako Vṛndāvan a Vidura neměl toto místo transcendentální blaženosti opouštět. Důvodem jeho odchodu z domu tedy nebyly rodinné neshody — Vidura pouze využil příležitosti, aby se mohl setkat s Maitreyou Ṛṣim a hovořit s ním o transcendentálním poznání. Pro takové světce, jako byl Vidura, mají jakékoliv světské nesrovnalosti zanedbatelný význam. Někdy jsou ale takové neshody příznivé pro dosažení vyšší realizace, a Vidura tedy využil rodinných sporů k tomu, aby se setkal s Maitreyou Ṛṣim.