Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.3

Verš

rājovāca
kutra kṣattur bhagavatā
maitreyeṇāsa saṅgamaḥ
kadā vā saha-saṁvāda
etad varṇaya naḥ prabho

Synonyma

rājā uvāca — král řekl; kutra — kde; kṣattuḥ — s Vidurou; bhagavatā — a s Jeho Milostí; maitreyeṇa — s Maitreyou; āsa — bylo; saṅgamaḥ — setkání; kadā — kdy; — také; saha — s; saṁvādaḥ — rozhovor; etat — to; varṇaya — popiš; naḥ — mně; prabho — ó můj pane.

Překlad

Král se zeptal Śukadeva Gosvāmīho: Kde a kdy proběhlo setkání a rozhovor světce Vidury s Jeho Milostí Maitreyou Munim? Laskavě nám to popiš, můj pane.

Význam

Stejně jako se Śaunaka Ṛṣi tázal Sūty Gosvāmīho a Sūta Gosvāmī odpovídal, tak i Śrīla Śukadeva Gosvāmī odpovídal na dotazy krále Parīkṣita. Král si velice přál pochopit hluboký rozhovor dvou velkých duší.