Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.8.11

Verš

puruṣāvayavair lokāḥ
sapālāḥ pūrva-kalpitāḥ
lokair amuṣyāvayavāḥ
sa-pālair iti śuśruma

Synonyma

puruṣa — vesmírná podoba Pána (virāṭ-puruṣaḥ); avayavaiḥ — různými částmi těla; lokāḥ — planetární systém; sa-pālāḥ — s příslušnými vládci; pūrva — dříve; kalpitāḥ — vysvětleno; lokaiḥ — různými planetárními systémy; amuṣya — Jeho; avayavāḥ — různé části těla; sa-pālaiḥ — s vládci; iti — takto; śuśruma — slyšel jsem.

Překlad

Ó učený brāhmaṇo, již dříve bylo vysvětleno, že všechny planety vesmíru s jejich příslušnými vládci jsou umístěny v různých částech gigantického těla virāṭ-puruṣi. Slyšel jsem také, že v gigantickém těle virāṭ-puruṣi spočívají různé planetární systémy. Jaká je však jejich skutečná poloha? Můžeš to laskavě vysvětlit?