Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.8

Verš

viddhaḥ sapatny-udita-patribhir anti rājño
bālo ’pi sann upagatas tapase vanāni
tasmā adād dhruva-gatiṁ gṛṇate prasanno
divyāḥ stuvanti munayo yad upary-adhastāt

Synonyma

viddhaḥ — raněný; sapatni — druhou manželkou; udita — vyřčenými; patribhiḥ — ostrými slovy; anti — přímo před; rājñaḥ — krále; bālaḥ — chlapec; api — ačkoliv; san — takto; upagataḥ — začal vykonávat; tapase — přísná pokání; vanāni — ve velkém lese; tasmai — proto; adāt — udělil jako odměnu; dhruva-gatim — cestu na Dhruvaloku; gṛṇate — po modlitbách o; prasannaḥ — uspokojen; divyāḥ — obyvatelé vyšších planet; stuvanti — modlí se; munayaḥ — velcí mudrci; yat — tam; upari — nahoře; adhastāt — dole.

Překlad

Princ Dhruva, uražen ostrými slovy, která pronesla druhá manželka krále v jeho přítomnosti, odešel ještě jako chlapec do lesa, aby se věnoval přísnému pokání. Pán byl spokojen s jeho modlitbou a udělil mu planetu jménem Dhruva, kterou uctívají velcí mudrci, žijící jak výše, tak níže, než je tato planeta.

Význam

Princ Dhruva, velký oddaný a syn Mahārāje Uttānapādy, seděl ve věku pouhých pěti let na klíně svého otce a jeho nevlastní matce se nelíbilo, že král chová jejího nevlastního syna, takže ho stáhla dolů a řekla, že nesmí sedět na klíně krále, když se nenarodil z jejího lůna. Chlapce toto jednání nevlastní matky urazilo, ale otec proti tomu nikterak neprotestoval, protože na své druhé manželce velice lpěl. Princ Dhruva si šel po této události stěžovat své vlastní matce, ale ani ona nemohla proti tomuto urážlivému jednání nic udělat, a dala se do pláče. Chlapec se matky zeptal, jak by mohl získat právo usednout na královský trůn svého otce, a nešťastná královna odpověděla, že jedině Pán mu může pomoci. Chlapec se ptal dále, kde může Pána vidět, a královna odpověděla, že se říká, že Pána někdy vidí velcí mudrci v temném lese. Malý princ se tedy rozhodl odejít do lesa a vykonávat přísná pokání, aby dosáhl svého cíle.

Princ Dhruva podstoupil velice tvrdé pokání na pokyn svého duchovního mistra, Śrī Nārady Muniho, kterého zvláště za tímto účelem vyslal Samotný Pán, Osobnost Božství. Nārada zasvětil prince Dhruvu do pronášení hymnu složeného z osmnácti písmen: oṁ namo bhagavate vāsudevāya, a Pán Vāsudeva se zjevil jako Pṛśnigarbha, Osobnost Božství se čtyřmi pažemi, a udělil princi zvláštní planetu nad sedmi hvězdami. Když princ Dhruva dosáhl úspěchu a spatřil Pána tváří v tvář, byl zcela uspokojen, protože všechny jeho tužby byly naplněny.

Planeta, kterou princ Dhruva Mahārāja obdržel, je Vaikuṇṭha, umístěná vůlí Nejvyššího Pána Vāsudeva v hmotném nebi. Přestože se tato planeta nachází v hmotném světě, nebude zničena v době zániku vesmíru, ale zůstane trvale na svém místě. A jelikož je to Vaikuṇṭha, která nebude nikdy zničena, je uctívána i obyvateli sedmi hvězd, které se nacházejí pod Dhruvalokou, i obyvateli planet, které jsou výše než ona. Nad Dhruvalokou je umístěna planeta Maharṣiho Bhṛgua.

Pán se tedy zjevil ve Své inkarnaci jako Pṛśnigarbha jen proto, aby uspokojil Svého čistého oddaného. A princ Dhruva této dokonalosti dosáhl jednoduše tím, že pronášel výše uvedenou mantru po zasvěcení od dalšího čistého oddaného, Nārady. Každý člověk, který má vážný zájem, může dosáhnout nejvyšší dokonalosti — setkání s Pánem — a naplnit svůj cíl jednoduše tím, že se nechá vést čistým oddaným, který přijde automaticky, jakmile je někdo vážně odhodlaný setkat se s Pánem za každou cenu.

Podrobný popis činností prince Dhruvy najdeme ve čtvrtém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu.