Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.13

Verš

kṣīrodadhāv amara-dānava-yūthapānām
unmathnatām amṛta-labdhaya ādi-devaḥ
pṛṣṭhena kacchapa-vapur vidadhāra gotraṁ
nidrākṣaṇo ’dri-parivarta-kaṣāṇa-kaṇḍūḥ

Synonyma

kṣīra — mléko; udadhau — v oceánu z; amara — polobozi; dānava — démoni; yūtha-pānām — vůdců obou táborů; unmathnatām — při stloukání; amṛta — nektar; labdhaya — aby získali; ādi-devaḥ — prvotní Pán; pṛṣṭhena — páteří; kacchapa — želva; vapuḥ — tělo; vidadhāra — přijal; gotram — hora Mandara; nidrākṣaṇaḥ — když částečně spal; adri-parivarta — točení hory; kaṣāṇa — škrábající; kaṇḍūḥ — svědění.

Překlad

Prvotní Pán pak přijal inkarnaci želvy, aby sloužil jako podpěra pro horu Mandaru, se kterou polobozi a démoni stloukali oceán mléka, aby získali nektar. Hora se pohybovala sem a tam a škrábala Pánova záda, který ve Svém polospánku cítil svědění.

Význam

V tomto vesmíru existuje oceán mléka, přestože o tom z vlastní zkušenosti nic nevíme. I moderní vědci tvrdí, že nad našimi hlavami se vznášejí stovky tisíců planet, a na každé z nich jsou jiné klimatické podmínky. Śrīmad-Bhāgavatam poskytuje mnoho informací, které často nejsou ve shodě s naší současnou zkušeností, avšak indičtí mudrci přijímají poznání z védských písem jako skutečné, a autority jednoznačně souhlasí s tím, že bychom se všichni měli dívat skrze stránky autentických knih poznání (śāstra-cakṣurvat). Dokud jsme tedy neprozkoumali všechny planety, které se vznášejí v prostoru, nemůžeme popírat existenci mléčného oceánu, o kterém hovoří Śrīmad-Bhāgavatam. A jelikož takový experiment není v našich možnostech, musíme přijmout údaje Śrīmad-Bhāgavatamu tak, jak jsou, protože je tak přijímají i duchovní vůdci jako je Śrīdhara Svāmī, Jīva Gosvāmī, Viśvanātha Cakravartī a další. Následovat védský proces znamená kráčet ve stopách velkých autorit a jedině tak můžeme poznat věci, které se vymykají našim představám.

Prvotní Pán, který je všemocný, může dělat cokoliv co se Mu zlíbí, a proto není nic divného, že přichází v inkarnaci želvy nebo ryby, aby tak sloužil určitým účelům. Ani v nejmenším bychom tedy neměli váhat, zda přijmout výroky autentických písem jako je Śrīmad-Bhāgavatam.

Ke gigantickému výkonu, jímž bylo stloukání oceánu mléka spojenými silami polobohů a démonů, bylo zapotřebí gigantické podpěry pro gigantickou horu Mandaru. Prvotní Pán tedy přijal inkarnaci gigantické želvy, plovoucí v mléčném oceánu, aby pomohl polobohům. Točící se hora také škrábala Jeho páteř a tak ulevila svědění, které cítil v polospánku.