Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.10.51

Verš

sūta uvāca
rājñā parīkṣitā pṛṣṭo
yad avocan mahā-muniḥ
tad vo ’bhidhāsye śṛṇuta
rājñaḥ praśnānusārataḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī odpověděl; rājñā — králem; parīkṣitā — Parīkṣitem; pṛṣṭaḥ — otázán; yat — co; avocat — řekl; mahā-muniḥ — velký mudrc; tat — totéž; vaḥ — vám; abhidhāsye — vysvětlím; śṛṇuta — prosím, poslouchejte; rājñaḥ — králem; praśna — otázka; anusārataḥ — v souladu s.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Nyní vám vyložím, o čem hovořil velký mudrc, když odpovídal na otázky krále Parīkṣita. Prosím, poslouchejte pozorně.

Význam

Na každou položenou otázku lze odpovědět citováním autority, a to uspokojí každého rozumného posluchače. Tak se tomu děje i na soudním dvoře. Dobrý právník zakládá své důkazy na minulých výnosech soudu a tak se vyhne mnohým zbytečným komplikacím. Tento systém se nazývá paramparā a učené autority ho následují, aniž by si vymýšlely nesmyslné interpretace.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

(Brahma-saṁhitā 5.1)

Pokloňme se tedy všichni Nejvyššímu Pánovi, Jehož ruka je přítomná ve všem bez vyjímky.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole druhého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Bhāgavatam je odpovědí na všechny otázky”.

KONEC DRUHÉHO ZPĚVU