Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.10.48

Verš

śaunaka uvāca
yad āha no bhavān sūta
kṣattā bhāgavatottamaḥ
cacāra tīrthāni bhuvas
tyaktvā bandhūn sudustyajān

Synonyma

śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka Muni řekl; yat — jako; āha — řekl jsi; naḥ — nám; bhavān — ty; sūta — ó Sūto; kṣattā — Vidura; bhāgavata-uttamaḥ — jeden z největších oddaných Pána; cacāra — vykonával; tīrthāni — poutní místa; bhuvaḥ — na Zemi; tyaktvā — když opustil; bandhūn — všechny příbuzné; su-dustyajān — velice těžké opustit.

Překlad

Když Śaunaka Ṛṣi vyslechl vše o stvoření, zeptal se Sūty Gosvāmīho na Viduru, neboť Sūta Gosvāmī ho předtím informoval o tom, jak Vidura odešel z domova, kde zanechal všechny své příbuzné, což pro něj bylo velice těžké.

Význam

Ṛṣiové vedení Śaunakou se chtěli dozvědět více o Vidurovi, který při svých cestách po poutních místech světa potkal Maitreyu Ṛṣiho.