Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.1.8

Verš

idaṁ bhāgavataṁ nāma
purāṇaṁ brahma-sammitam
adhītavān dvāparādau
pitur dvaipāyanād aham

Synonyma

idam — tento; bhāgavatamŚrīmad-Bhāgavatam; nāma — jménem; purāṇam — védský dodatek; brahma-sammitam — uznávaný jako esence Ved; adhītavān — studoval; dvāpara-ādau — na konci Dvāpara-yugy; pituḥ — u svého otce; dvaipāyanāt — Dvaipāyany Vyāsadeva; aham — já.

Překlad

Na konci Dvāpara-yugy jsem studoval tento velký dodatek védské literatury jménem Śrīmad-Bhāgavatam, který se vyrovná všem Vedám, u svého otce, Śrīly Dvaipāyany Vyāsadeva.

Význam

Slova Śrīly Śukadeva Gosvāmīho, že vrcholný transcendentalista, který nespadá pod žádná usměrnění a omezení, se hlavně zabývá nasloucháním o Božské Osobnosti a oslavováním Boha, potvrzuje jeho osobní příklad. Śukadeva Gosvāmīho, který byl uznávanou osvobozenou duší a vrcholným transcendentalistou, přijímali všichni přední mudrci, kteří se sešli během sedmi posledních dnů života Mahārāje Parīkṣita. Śukadeva uvádí příklad z vlastního života, kdy ho přitahovaly transcendentální skutky Pána, a tak u svého velikého otce Śrī Dvaipāyany Vyāsadeva studoval Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam, či když na to přijde jakoukoliv vědeckou literaturu, člověk nemůže studovat doma sám, spoléhaje se jen na své intelektuální schopnosti. Lékařské knihy o anatomii nebo fyziologii si můžete koupit v obchodě, ale nikdo se nestane kvalifikovaným lékařem jen tím, že si tyto knihy doma přečte. Musí být přijat na lékařskou fakultu, a tam musí tyto knihy studovat pod vedením vzdělaných profesorů. Podobně Śrīmad-Bhāgavatam je postgraduální studium vědy o Bohu a naučit se ho je možné jedině u nohou realizované duše jako byl Śrīla Vyāsadeva. Śukadeva Gosvāmī byl sice osvobozená duše od samotného narození, ale i tak se musel učit Śrīmad-Bhāgavatamu od svého velikého otce Vyāsadeva, který Bhāgavatam sestavil podle pokynů další velké duše, Śrī Nārady Muniho. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dal učenému brāhmaṇovi pokyn, aby Śrīmad-Bhāgavatam studoval u osoby bhāgavaty. Śrīmad-Bhāgavatam se zakládá na transcendentálním jménu, podobě, vlastnostech, zábavách, doprovodu a rozmanitosti Nejvyšší Osoby a byl vysloven inkarnací Osobnosti Božství, Śrīlou Vyāsadevem. Na zábavách Pána se podílejí Jeho čistí oddaní, a z toho důvodu tato veliká literatura uvádí také různé historické příběhy, neboť souvisejí s Kṛṣṇou. Tato kniha dostala název brahma-sammitam proto, že je to zvukové zastoupení Kṛṣṇy. Stejně jako Bhagavad-gītā je zvuková inkarnace Pána, protože ji vyřkl Pán Samotný, Śrīmad-Bhāgavatam je zvukové zastoupení Pána, protože byl vyřčen inkarnací Pána a pojednává o činnostech Pána. Jak jsme uvedli na začátku knihy, je to jádro védského stromu přání a přirozený komentář Brahma-sūter, vrcholného filozofického pojednání o Brahmanu. Vyāsadeva se zjevil jako syn Satyavatī na konci Dvāpara-yugy. Slovo dvāpara-ādau — “na počátku Dvāpara-yugy” — v této souvislosti tedy znamená období, které těsně předcházelo počátku Kali-yugy. Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho má tento obrat stejnou logiku, jako když řekneme, že počátkem stromu je jeho vrchol. Počátkem stromu je jeho kořen, ale vrchol stromu je na první pohled obvykle nejdříve patrný, a z tohoto hlediska tedy můžeme konec stromu prohlásit za jeho počátek.