Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.14

Verš

prāg ayaṁ vasudevasya
kvacij jātas tavātmajaḥ
vāsudeva iti śrīmān
abhijñāḥ sampracakṣate

Synonyma

prāk — předtím; ayam — toto dítě; vasudevasya — Vasudevy; kvacit — někdy; jātaḥ — narodilo se; tava — tvoje; ātmajaḥ — Kṛṣṇa, jenž se narodil jako tvé dítě; vāsudevaḥ — proto může být pojmenován Vāsudeva; iti — takto; śrīmān — nádherný; abhijñāḥ — ti, kdo jsou učení; sampracakṣate — také říkají, že Kṛṣṇa je Vāsudeva.

Překlad

“Z mnoha důvodů tento tvůj nádherný syn někdy předtím přišel na svět jako syn Vasudevy. Učení mudrci Ho proto někdy nazývají Vāsudeva.”

Význam

Gargamuni nepřímo prozradil: “Toto dítě se původně narodilo jako syn Vasudevy, i když nyní je jako tvé. Obecně je to tvé dítě, ale někdy je synem Vasudevy.”