Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.12

Verš

tasyāḥ svanenātigabhīra-raṁhasā
sādrir mahī dyauś ca cacāla sa-grahā
rasā diśaś ca pratinedire janāḥ
petuḥ kṣitau vajra-nipāta-śaṅkayā

Synonyma

tasyāḥ — velké Rākṣasī Pūtany; svanena — zvukovou vibrací; ati — velice; gabhīra — hlubokou; raṁhasā — mocnou; sa-adriḥ — s horami; mahī — zemský povrch; dyauḥ ca — a vesmírný prostor; cacāla — chvěl se; sa-grahā — s hvězdami; rasā — pod planetou Zemí; diśaḥ ca — a všechny světové strany; pratinedire — třásly se; janāḥ — lidé; petuḥ — padla; kṣitau — na zem; vajra-nipāta-śaṅkayā — obávající se, že do nich udeří blesk.

Překlad

Pūtanin hlasitý a mocný křik rozechvíval zemi s jejími horami i vesmírný prostor s jeho planetami. Nižší planety a všechny světové strany se třásly a lidé padali k zemi ve strachu, že do nich udeří blesk.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že slovo rasā v tomto verši označuje planetární soustavy pod úrovní Země, jako je Rasātala, Atala, Vitala, Sutala a Talātala.