Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.8

Verš

tāṁ gṛhītvā caraṇayor
jāta-mātrāṁ svasuḥ sutām
apothayac chilā-pṛṣṭhe
svārthonmūlita-sauhṛdaḥ

Synonyma

tām — dítě; gṛhītvā — poté, co chytil; caraṇayoḥ — za nohy; jāta-mātrām — novorozeně; svasuḥ — své sestry; sutām — dceru; apothayat — mrštil; śilā-pṛṣṭhe — o kamenný povrch; sva-artha-unmūlita — přetrhané nesmírným sobectvím; sauhṛdaḥ — veškeré přátelství či rodinné vztahy.

Překlad

Kaṁsa již svým nesmírným sobectvím zpřetrhal všechny vztahy se svou sestrou. Vkleče uchopil novorozené dítě za nohy a pokusil se jím mrštit o kamenný povrch.