Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.6

Verš

yadi dūraṁ gataḥ kṛṣṇo
vana-śobhekṣaṇāya tam
ahaṁ pūrvam ahaṁ pūrvam
iti saṁspṛśya remire

Synonyma

yadi — jestliže; dūram — na vzdálené místo; gataḥ — šel; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; vana-śobha — krása lesa; īkṣaṇāya — aby se pokochal; tam — ke Kṛṣṇovi; aham — já; pūrvam — první; aham — já; pūrvam — první; iti — takto; saṁspṛśya — když se Ho dotýkali; remire — radovali se ze života.

Překlad

Někdy se Kṛṣṇa poněkud vzdálil, aby se pokochal krásou lesa. Všichni ostatní chlapci pak utíkali za Ním, a každý z nich volal: “Já přiběhnu ke Kṛṣṇovi a dotknu se Ho jako první! Já se dotknu Kṛṣṇy první!” Znovu a znovu se dotýkali Kṛṣṇy, a tak se radovali ze života.