Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.5

Verš

muṣṇanto ’nyonya-śikyādīn
jñātān ārāc ca cikṣipuḥ
tatratyāś ca punar dūrād
dhasantaś ca punar daduḥ

Synonyma

muṣṇantaḥ — kradoucí; anyonya — jeden druhému; śikya-ādīn — ranečky s jídlem a jiné věci; jñātān — když na to majitel přišel; ārāt ca — daleko; cikṣipuḥ — hodili; tatratyāḥ ca — ti, kdo byli na tom místě, také; punaḥ dūrāt — pak hodili ještě dál; hasantaḥ ca punaḥ daduḥ — když viděli majitele, hodili to dál a smáli se, a když vlastník začal plakat, raneček mu vrátili.

Překlad

Pasáčci si navzájem kradli svoje ranečky s jídlem. Když nějaký hoch přišel na to, že mu ukradli raneček, ostatní mu ho hodili ještě dál, na nějaké vzdálené místo, a ti, kteří stáli tam, ho hodili ještě dál. Když z toho byl majitel nešťastný, ostatní chlapci se smáli, on pak začal plakat a dostal raneček zpátky.

Význam

Takovéto hry a kradení mezi chlapci existují stále i v hmotném světě, protože tato zábava je běžná v duchovním světě, odkud tato forma požitku pochází. Janmādy asya yataḥ (Vedānta-sūtra 1.1.2). Tentýž požitek zažívá Kṛṣṇa a Jeho společníci v duchovním světě, ale tam je věčný, zatímco tady, na hmotné úrovni, je dočasný; tam je požitek Brahman, zatímco tady je jaḍa. Cílem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je učit lidi, jak se přemístit z prostředí jaḍa do Brahmanu, neboť k tomu je lidský život určen. Athāto brahma-jijñāsā (Vedānta-sūtra 1.1.1). Kṛṣṇa sestupuje, aby nás učil, jak si s Ním můžeme užívat na duchovní úrovni, v duchovním světě. Nejenže přichází, ale také osobně předvádí své zábavy ve Vṛndāvanu a přitahuje lidi k duchovnímu požitku.