Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.43

Verš

gṛhītvāpara-pādābhyāṁ
saha-lāṅgūlam acyutaḥ
bhrāmayitvā kapitthāgre
prāhiṇod gata-jīvitam
sa kapitthair mahā-kāyaḥ
pātyamānaiḥ papāta ha

Synonyma

gṛhītvā — chytil; apara-pādābhyām — za zadní nohy; saha — společně s; lāṅgūlam — ocasem; acyutaḥ — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; bhrāmayitvā — prudce zatočil; kapittha-agre — do koruny stromu kapittha; prāhiṇot — vyhodil ho; gata-jīvitam — tělo bez života; saḥ — ten démon; kapitthaiḥ — se stromy kapittha; mahā-kāyaḥ — nabyl obrovských rozměrů; pātyamānaiḥ — a když se strom skácel; papāta ha — spadl mrtvý na zem.

Překlad

Poté Śrī Kṛṣṇa chytil démona za zadní nohy a za ocas, prudce jím točil, dokud démon nezemřel, a vyhodil ho do koruny stromu kapittha. Ten se pak zřítil na zem i s démonovým tělem, jež nabylo obrovských rozměrů.

Význam

Kṛṣṇa zabitím démona zároveň shodil plody kapittha, aby je On, Balarāma a ostatní chlapci mohli jíst. Těmto plodům se také někdy říká kṣatbel-phala. Mají velice chutnou sladkokyselou dužinu, kterou má každý rád.