Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.2

Verš

bhūmyāṁ nipatitau tatra
dadṛśur yamalārjunau
babhramus tad avijñāya
lakṣyaṁ patana-kāraṇam

Synonyma

bhūmyām — na zem; nipatitau — které spadly; tatra — tam; dadṛśuḥ — všichni viděli; yamala-arjunau — dva arjunové stromy; babhramuḥ — byli zmateni; tat — to; avijñāya — ale nemohli zjistit; lakṣyam — i když na vlastní oči viděli, že stromy spadly; patana-kāraṇam — příčinu jejich pádu (jak se to mohlo z ničeho nic stát?).

Překlad

Tam spatřili na zem spadlé yamala-arjunové stromy, ale byli zmateni, neboť i když na vlastní oči viděli, že stromy spadly, nemohli přijít na to proč.

Význam

Když se vezmou v úvahu všechny okolnosti, mohl to udělat Kṛṣṇa? Stál tam a Jeho kamarádi vyprávěli, že to bylo Jeho dílo. Skutečně to Kṛṣṇa udělal, nebo to byly jen povídačky? Pastevci byli zmateni.