Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.3

Verš

ulūkhalaṁ vikarṣantaṁ
dāmnā baddhaṁ ca bālakam
kasyedaṁ kuta āścaryam
utpāta iti kātarāḥ

Synonyma

ulūkhalam — dřevěný hmoždíř; vikarṣantam — táhnoucí za sebou; dāmnā — na provaze; baddham ca — a spoutaný kolem břicha; bālakam — Kṛṣṇa; kasya — čí; idam — toto; kutaḥ — odkud; āścaryam — tyto podivuhodné věci; utpātaḥ — nepokoj; iti — tak; kātarāḥ — byli velice rozrušeni.

Překlad

Kṛṣṇa byl připoután provazem k hmoždíři ulūkhala, který táhl za sebou. Jak by ale mohl porazit stromy? Kdo to opravdu udělal? Jak je možné, že k tomu došlo? Když pastevci zvažovali všechny tyto úžasné věci, byli na pochybách a zmateni.

Význam

Pastevci byli velice rozrušeni, neboť malý Kṛṣṇa koneckonců stál mezi těmi dvěma stromy, a kdyby náhodou spadly na Něho, byly by Ho rozdrtily. On tam však stál nezraněn, i když bylo jisté, že se to všechno stalo. Kdo to tedy udělal? Jak se mohly tyto události takovým podivuhodným způsobem odehrát? Tyto úvahy představovaly některé z důvodů, proč byli pastevci rozrušeni a zmateni. Mysleli si však, že Bůh Kṛṣṇu shodou okolností zachránil, aby se Mu nic nestalo.