Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.60

Verš

pratiyātu kumāro ’yaṁ
na hy asmād asti me bhayam
aṣṭamād yuvayor garbhān
mṛtyur me vihitaḥ kila

Synonyma

pratiyātu — vezmi si své dítě zpátky, můj milý Vasudevo, a jdi domů; kumāraḥ — novorozené dítě; ayam — toto; na — ne; hi — jistě; asmāt — z něho; asti — je; me — můj; bhayam — strach; aṣṭamāt — z osmého; yuvayoḥ — tebe a tvé ženy; garbhāt — těhotenství; mṛtyuḥ — smrt; me — moje; vihitaḥ — je předurčena; kila — vskutku.

Překlad

“Můžeš si vzít své dítě zpátky a jít domů, ó Vasudevo. Z tvého prvního dítěte nemám strach. Zajímá mě až osmé dítě, které s Devakī přivedeš na svět, neboť jemu bylo předurčeno, že mě zabije.”