Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.49-50

Verš

pradāya mṛtyave putrān
mocaye kṛpaṇām imām
sutā me yadi jāyeran
mṛtyur vā na mriyeta cet
viparyayo vā kiṁ na syād
gatir dhātur duratyayā
upasthito nivarteta
nivṛttaḥ punar āpatet

Synonyma

pradāya — když slíbím předat; mṛtyave — Kaṁsovi, který je pro Devakī zosobněnou smrtí; putrān — moje syny; mocaye — vysvobodím ji z bezprostředního nebezpečí; kṛpaṇām — nevinnou; imām — Devakī; sutāḥ — synové; me — moji; yadi — zda; jāyeran — mají se narodit; mṛtyuḥ — Kaṁsa; — nebo; na — ne; mriyeta — má zemřít; cet — jestliže; viparyayaḥ — pravý opak; — nebo; kim — zda; na — ne; syāt — může se stát; gatiḥ — zásah; dhātuḥ — prozřetelnosti; duratyayā — velice těžké pochopit; upasthitaḥ — to, čeho je v současnosti dosaženo; nivarteta — může zastavit; nivṛttaḥ — zabránění Devakině smrti; punaḥ āpatet — v budoucnu se to může stát znovu (ale co mohu dělat).

Překlad

Vasudeva uvažoval: “Když Kaṁsovi, který je zosobněnou smrtí, dám všechny své syny, zachráním život Devakī. Možná Kaṁsa zemře ještě dříve, než se moji synové narodí, nebo ho jeden z nich zabije, neboť má předurčeno zemřít rukou mého syna. Prozatím tedy slíbím, že mu své syny odevzdám, aby upustil od této bezprostřední hrozby, a jestliže časem zemře, nemám se čeho bát.”

Význam

Vasudeva chtěl zachránit život Devakī tím, že slíbí odevzdat své syny Kaṁsovi. Myslel si: “V budoucnu může Kaṁsa zemřít, nebo možná ani žádné syny nezplodím. I kdyby se mi nějaký syn narodil a já ho dám Kaṁsovi, může se stát, že Kaṁsa zemře jeho rukou, neboť prozřetelnost může zařídit cokoliv. Je velice těžké pochopit, jak prozřetelnost všechno řídí.” Tak se Vasudeva rozhodl, že slíbí předat své syny do rukou Kaṁsy, aby Devakī zachránil před bezprostředním nebezpečím smrti.