Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.45

Verš

eṣā tavānujā bālā
kṛpaṇā putrikopamā
hantuṁ nārhasi kalyāṇīm
imāṁ tvaṁ dīna-vatsalaḥ

Synonyma

eṣā — tato; tava — tvoje; anujā — mladší sestra; bālā — nevinná žena; kṛpaṇā — zcela na tobě závislá; putrikā-upamā — jako tvoje vlastní dcera; hantum — zabít ji; na — ne; arhasi — měl bys; kalyāṇīm — kterou bys měl mít rád; imām — ji; tvam — ty; dīna-vatsalaḥ — velice soucitný k nebohým a nevinným.

Překlad

“Tato nebohá dívka, Devakī, je tvá mladší sestra, a proto by ses k ní měl chovat jako ke své vlastní dceři a s láskou o ni pečovat. Jsi milostivý, a proto ji nezabíjej. Zaslouží si tvojí náklonnost!”