Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.12

Verš

etad anyac ca sarvaṁ me
mune kṛṣṇa-viceṣṭitam
vaktum arhasi sarvajña
śraddadhānāya vistṛtam

Synonyma

etat — všechny tyto podrobnosti; anyat ca — a také jiné; sarvam — všechno; me — mně; mune — ó velký mudrci; kṛṣṇa-viceṣṭitam — činnosti Pána Kṛṣṇy; vaktum — popsat; arhasi — dokážeš; sarva-jña — jelikož víš vše; śraddadhānāya — protože Mu nezávidím, ale plně v Něj věřím; vistṛtam — do nejmenších podrobností.

Překlad

“Ó velký mudrci, který víš o Kṛṣṇovi vše, prosím, popiš mi podrobně všechny ty činnosti, na které jsem se ptal, i ty, na které jsem se nezeptal, neboť mám pevnou víru a velice si přeji o nich naslouchat.”