Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.45

Verš

tatra dundubhayo nedur
deva-mānava-vāditāḥ
śaśaṁsuḥ sādhavo rājñāṁ
khāt petuḥ puṣpa-vṛṣṭayaḥ

Synonyma

tatra — poté; dundubhayaḥ — bubny; neduḥ — zněly; deva — polobozi z jiných planet; mānava — lidé ze všech zemí; vāditāḥ — bubnovali; śaśaṁsuḥ — chválili; sādhavaḥ — čestný; rājñām — královským řádem; khāt — z nebe; petuḥ — začaly padat; puṣpa-vṛṣṭayaḥ — deště květů.

Překlad

Lidé i polobozi poté na počest rozezněli bubny a spravedliví králové započali prokazovat svoji úctu a čest. Z nebe pršely deště květů.

Význam

Bhīṣmadeva měli v úctě jak lidé, tak polobozi. Lidské bytosti žijí na Zemi a podobných planetách soustav Bhūr a Bhuvar, ale polobozi žijí na nebeských planetách Svar. Ti všichni znali Bhīṣmadeva jako velikého válečníka a oddaného Pána. Jako mahājana (neboli autorita) byl na úrovni Brahmy, Nārady a Śivy, přestože byl lidskou bytostí. Kvalifikace srovnatelné s polobohy lze dosáhnout pouze na základě duchovní dokonalosti. Bhīṣmadeva byl tedy známý po celém vesmíru. Za jeho života se meziplanetární cesty podnikaly jemnějšími metodami nežli jsou marné snahy s mechanickými raketami. Jakmile na vzdálené planety došla zpráva o Bhīṣmadevově odchodu, všichni obyvatelé vyšších planet i s obyvateli Země začali shazovat deště květin, aby této zesnulé velké osobnosti projevili náležitou úctu. Tyto deště květin z nebe jsou známkou uznání velkých polobohů a nikdy se nedají srovnávat se zdobením mrtvého těla. Tělo Bhīṣmadeva, plné duchovní realizace, pozbylo svých hmotných účinků a bylo zduchovnělé stejně jako železo, které se ve styku s ohněm rozžhaví do ruda. Tělo plně seberealizované duše se proto nepokládá za hmotné. Pro tato duchovní těla se provádějí zvláštní obřady uctívání. Úcta a uznání, jaké sklízel Bhīṣmadeva, se však nikdy nemají uměle napodobovat. V dnešní době se stalo oblíbeným zvykem vykonávat takzvaný obřad jayantī pro jakéhokoliv obyčejného člověka. Podle autorizovaných śāster je takový obřad jayantī pro obyčejného člověka, byť hmotně na vysoké úrovni, přestupkem proti Pánu, neboť obřad jayantī je vyhrazen pro den Pánova zjevení na Zemi. Bhīṣmadeva byl svými činnostmi výjimečný a výjimečný byl i jeho odchod do Božího království.