Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.33

Verš

apare vasudevasya
devakyāṁ yācito ’bhyagāt
ajas tvam asya kṣemāya
vadhāya ca sura-dviṣām

Synonyma

apare — jiní; vasudevasya — Vasudeva; devakyām — Devakī; yācitaḥ — modlitby o; abhyagāt — zrodil se; ajaḥ — nezrozený; tvam — Ty jsi; asya — jeho; kṣemāya — pro dobro; vadhāya — za účelem zabití; ca — a; sura-dviṣām — těch, kteří závidí polobohům.

Překlad

Jiní říkají, že když se o Tebe modlili Vasudeva a Devakī, narodil jsi se jako jejich syn. Jsi bezpochyby nezrozený, a přesto se rodíš pro jejich dobro a proto, abys zabil ty, kteří závidí polobohům.

Význam

Je také řečeno, že Vasudeva a Devakī se v minulém životě jako Sutapā a Pṛśni oddali neobyčejně přísnému pokání, aby získali Pána za svého syna, a výsledkem jejich odříkání bylo to, že Pán se skutečně zjevil jako jejich syn. V Bhagavad-gītě je již řečeno, že Pán přichází pro dobro všech lidí světa a proto, aby vyhladil asury neboli materialistické ateisty.