Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.31

Verš

dṛṣṭvāstra-tejas tu tayos
trīl lokān pradahan mahat
dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ
sāṁvartakam amaṁsata

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděli; astra — zbraň; tejaḥ — žár; tu — však; tayoḥ — obou; trīn — tří; lokān — světů; pradahat — planoucí; mahat — silně; dahyamānāḥ — spalující; prajāḥ — obyvatelé; sarvāḥ — všude; sāṁvartakam — název pustošícího ohně, který hoří v době zničení vesmíru; amaṁsata — začali si myslet.

Překlad

Všechny obyvatele tří světů pálil žár obou zbraní, a každému to připomnělo oheň sāṁvartaka, který hoří v době zničení.

Význam

“Tři světy” jsou vyšší, nižší a střední planety vesmíru. Brahmāstra byla sice vypuštěna na této Zemi, ale teplo ze střetu obou zbraní se rozšířilo po celém vesmíru. Všichni obyvatelé všech planet vesmíru cítili neúnosný žár a srovnávali to s žárem ohně sāṁvartaka. Žádná planeta proto není neobydlená, jak si méně inteligentní materialisté myslí.